2010. március 7., vasárnap

Az oroszlán szerepe az organikus népi építészetben

Oroszlán kontra kertitörpe

Bevezetés: Jelen dolgozatunk célja nem több, s nem kevesebb, mint hogy megvilágítsa az oroszlánnak, mint népi motívumnak, a szerepét az organikus népi építészetben. Bebizonyítsa azt a régen gyanított tételt, hogy az oroszlán szobrok, festmények, faragványok a hagyományos népi építészetben nem véletlenül örvendenek ekkora népszerűségnek az elmúlt néhány évben. Rövid írásunkban igazoljuk, hogy amíg a kertitörpe - különösen a világ legnagyobb törpéit adó szovjet kertitörpék – az elnyomás, a kozmopolitizmus és nagyon gyakran a szovjet típusú kommunizmus allegóriáiként jelentek meg, addig az oroszlán ősi, tiszta magyar jelkép. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás után oly sok helyen lecserélték a vörös kertitörpéket a hős, keresztény oroszlánokra.

Tárgyalás:Az oroszlán (Panthera leo) a macskafélék (Felidae)családjába tartozó emlős. Ábrázolása régóta, közkedvelt a művészetekben. Gondoljunk csak a Szfinxre, amelynek oroszlánteste van. Magyarországon például a Lánchidat őrzik oroszlánok, bár azoknak nincsen nyelve.

A kommunizmus alatt irtották az oroszlánszobrokat. Ugyanis az a magyarság ősi kapcsolatait a sumér, babiloni maja világhoz való szoros viszonyt jelképezte. (Lásd erről: A babilóni oroszlán, mint a magyarság nemtője, A sumér oroszlán és a rovásírás valamint Az ősi maja oroszlán kapcsolata a nyereg alatt puhított hússal című forrásértékű munkákat a szerzőtől.)

A nehéz időkben sokan rejtve mégis készítettek maguknak oroszlánt, amit aztán gyakran a spájzban a befőttek mögé dugtak el, nehogy a titkosügynökök bajt hozzanak a házra. Akadtak olyan ellenállók is, akik minden tiltással dacolva, mégiscsak az éj leple alatt kiöntették gipszből az oroszlánt, amelyet aztán kertjükben állítottak föl, s a leskelődő tanácsi dolgozóknak azt felelték: ez kérem egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska.

A hamu alatt izzott az oroszlán parazsa. Hiszen, mióta magyar ember néz az égre, mindig is oroszlán volt a reménye.

Amikor végre az ország ismét a maga ura lehetett, levetvén az idegen zsarnokság uralmát, ezzel együtt a jelképrendszer is megváltozott. A nyilvános térért folyó jelképes küzdelemben alul maradt a féllábon álló gólya-, s a már említett kommunistabérenc kertitörpe-had. És végre ismét elfoglalhatta helyét a szabad ég alatt ősi jelképünk: az oroszlán.

A falvakban, városokban százával, ezrével jelentek meg magyar mesterek műalkotásaiként a szebbnél szebb őshonos oroszlánszobrok. Nem egy helyen, már már búcsújáró hellyé váltak, itt tartván meg nagyobb ünnepeket, mint a polgármester névnapja. Gyakran az ifjú párok első útja a paptól az oroszlánhoz vezet. Ma már nincs település oroszlán nélkül. Megható jelenet, amint a papok megáldják az oroszlánt, miközben ősi fohászok szállnak a nép ajakáról felfelé.

Befejezés: Az oroszlán szép, az oroszlán öltöztet, az oroszlánt hitet és tartást ad népünknek. Ó be szép, amint kis óvodásaink egymás kezébe kapaszkodva, körbe körbe forogva

Nincsenek megjegyzések: